Att jobba som tandläkare Göteborg

Många är rädda för att gå till tandläkaren och skjuter upp ett besök så länge som möjligt. Men rena ochsunda tänder är inte bara en fråga om att vara snygg och kunna le’ utan att skämmas. Det har istället attgöra med den allmänna hälsan, genom att ta hand om sina tänder kommer hela personen att må bättre.Så man ska helst inte vänta allt för länge, utan se till att gå på regelbundna kontroller ochundersökningar. Detta gör ju att man upptäcker olika problem långt innan de hunnit utvecklas till någotstörre.

Vi på Företaget har lång erfarenhet inom branschen och vår personal är välutbildad och tillmöteskommande, det är en stor del av deras utbildning och instruktion. De vet hur nervösa en del människorär och hur svårt det kan vara att gå till tandläkare Göteborg- vilket är en anledning till att många skjuterupp det lite för länge. Därför ser de alltid till att själva vara lugna och samtidigt kunna läsa avsinnesstämningen hos våra patienter, det är ju inte alla som vill erkänna att de är rädda eller som vetvad de ska säga. Om vi ser att någon är rädd eller nervös, lite utöver det vanliga, så tar personalen sig tidatt prata och komma fram till vad problemet egentligen är.

Man behöver inte frukta tandläkare Göteborg

Många gånger så har folk haft dåliga erfarenheter och inte blivit bemötta som de borde. Då kan vi lugntförklara att vår personal är helt annorlunda. Vi på Företaget är stolta över att behandla alla patientermed respekt och göra allt vi kan för att de ska kunna slappna av och känna sig trygga. Vår kunskap ocherfarenhet är en aspekt som gör det lättare att lita på oss, samt alla nöjda klienter vi har haft genomårens lopp. Men vi har också skapat en trivsam atmosfär på vår klinik, med lugna färger ochdekorationer samt lite avslappnande musik som strömmar ut från högtalarna.

Kommunikation är en annan viktig del av att få patienterna att trivas och inte vara rädda längre förtandläkare . Våra medarbetare berättar hela tiden vad som händer och sker, och vill någon hamer ingående förklaringar så tar vi oss tid med detta. Naturligtvis så gömmer vi också instrumenten ellerpratar om något annat om det verkar vara det bästa. Vårt mål är ju att besöket ska gå så bra som möjligtoch att vi kan vända trenden så att ett besök hos tandläkaren blir något positivt.

En annan stor del av folks fruktan är att de tror det ska göra så ont. Återigen så handlar det ofta om attde inte blivit behandlade väl på andra ställen. Vi erbjuder det allra senaste inom bedövning och kantillgodose de flesta önskningar. Det är klart att det kan kännas lite ibland, men på det stora hela skaingen behöva ha ont hos tandläkaren. Anledningen till att man kommer är ju ofta att få bukt medtandvärk och smärtor. Vi har olika former av bedövning och tillsammans kan vi komma fram till vilkensom troligtvis kommer att passa bäst.

Vad kan en tandläkare hjälpa till med?

En tandläkare i Göteborg lagar naturligtvis hål i tänderna. Om de är små så är det lättare, då kan mansnabbt täppa till det så att de inte växer och blir större. Men ibland måste vi ta bort hela roten och fyllai, hålet har blivit så pass stort att det inte finns något annat val. Då putsar vi först väldigt noga så att allkaries försvinner innan vi fyller i urgröpningen. Med dagens medel är det inga hälsorisker involverade,det finns inte längre några gifter i det man lägger i tänderna. Därför kan man lugnt låta tandläkaren görasitt arbete och få bort de där otäcka hålen och bakterierna.

Ofta måste vi lägga flera lager med fyllning och låta den torka mellan varven. Med den avanceradeutrustning som finns idag kan vi härda och torka fyllningen snabbt och effektivt. Efteråt är det viktigt atttänderna är lika höga så du inte får ont i käkarna när du tuggar. Därför kontrollerar och slipar vilagningen tills den är perfekt, detta gäller naturligtvis hål som ligger på tuggytan. Det tar inte mångaminuter att laga ett litet hål, och innan du vet ordet av så är du på väg hem. Naturligtvis kan det kännaslite i munnen, och det är inte alltid så bekvämt att sitta med munnen öppen i längre perioder medannågon arbetar med ens tänder. Men våra patienter känner skillnaden och märker hur lätta på handen viär. De lider inte i onödan utan vi ger all den bedövning och hjälp som behövs för att de ska klara av attlaga sina hål i tid.

Men en tandläkare Göteborg lagar inte bara tänder, vi gör många andra saker också. Ibland handlar detom att ta bort tänder, och ibland sätter vi dit nya. Det är ganska vanligt att man måste dra ut sinavisdomständer, de sitter ofta snett och brukar inte vara av så god kvalitet heller. Vare sig det är fråga omöver- eller underkäken så ser vi till att du ligger bekvämt i stolen och inte känner någonting. Iblandmåste man komplettera med antibiotika, men det ser vi vid varje tillfälle.

Lite större ingrepp hos tandläkaren

Ett annat stort område som en tandläkare tar sig an är implantat. Här finns det återigen fleraolika möjligheter och vår personal diskuterar alla för-och nackdelar med kunderna innan vi tillsammansbestämmer vilken som kan fungera bäst. Vår käkkirurg har stor erfarenhet inom detta område och dukommer garanterat att bli nöjd med ditt nya leende. Ibland ersätter man flera tänder, eller så behövsdet bara enstaka nya implantat. Allt detta kommer vi fram till vid de första besöken ochundersökningarna.

Som en del av förberedelsen så röntgas käkarna mycket noggrant så man kan se var implantatet börsättas in. Ju starkare ben desto bättre blir det. Det är också viktigt att käkbenen eller tänderna inte harnågon pågående infektion, i så fall måste man först laga de kringliggande tänderna och vänta på attinfektionen lägger sig. Allt detta får du information om redan vid första besöket när vi berättar om vadett implantat egentligen innebär och hur det sätts in. Vi på Företaget har funnit att patienter som fårtillräckligt med information och som kan ställa alla sina frågor, vare sig de är små eller stora, känner siglugnare inför ingreppet. Det hela avdramatiseras och de har full kontroll över hela proceduren, precissom oss.

I princip går ett implantat till så att man sätter fast en skruv i käkbenet. När den har läkt fast, vilket kanta allt mellan tre och sex månader, kan man sätta fast den nya tanden uppepå. Skruven eller implantatetblir som en ny tandrot, och kommer att vara ett utmärkt fäste för den konstgjorda tanden. Ibland sätterman dit tanden redan i samband med att skruven sätts fast, tandläkaren avgör vad som kan vara bäst ivarje enstaka situation. Det är fantastiskt vilken skillnad det kan bli när man sätter dit en ny tand, helautseende förändras och käken får sin rätta position - något som leder till större hälsa rent allmänt.

Bra tandläkare i Göteborg

Att ha en bra och kunnig tandläkare är mycket viktigt. Någon som är expert och kan sina saker, och somsamtidigt håller sig uppdaterad och följer med i utvecklingen. Vi har valt vår personal mycket noggrantför vi vill kunna erbjuda alla våra patienter den allra bästa tjänsten. Samtidigt så värnar vi ju naturligtvisom hela personen, det har klart visat sig att det finns en koppling mellan kropp och sinne. En patient skakänna sig lugn och avslappnad, det är grundläggande för oss.

Men vi lagar inte bara hål eller ersätter tänder, Företaget sysslar mycket med förebyggande vård. Våratandhygienister hjälper dig att få rena och vita tänder, de tar bort tandsten och putsar tänderna rentallmänt. Vi kan hjälpa dig bleka tänderna också, med alla de senaste produkterna och metoderna. Itillägg så kan vår personal ge information om hur man behåller ett vitt leende, bland annat så spelarkosten en stor roll. Både vin och kaffe kan skapa fläckar på tänderna, men det finns också andramatvaror som påverkar färgen och emaljen. Rökning är en annan stor sak som både förstör ochmissfärgar tänderna, och vi kan ge förslag på hur man får hjälp att sluta röka.

Med andra ord så kan Företaget erbjuda alla sina kunder en komplett service, allt du någonsin kanbehöva när det handlar om tänder och dess funktion finner du hos oss. Kom gärna in och berätta vad duvill göra, vad dina önskemål är, eller vad du har för problem med tänder och käke. Tillsammans kommervi fram till en lösning, vare sig det är ett problem som snabbt kan tas om hand eller om det kräver litemer planering och arbete. Vi tycker om att arbeta med tänder och ser alltid till att känna till vad som ärnytt och vilka metoder kan passa bäst för våra patienter.Alla har behov av ett vitt och snyggt leende, för att inte tala om tänder som fungerar för att äta ochprata. Ofta är det bara ett litet ingrepp som behövs, men som kan göra stor skillnad. Låt vår kompetentapersonal få ta hand om dig, och var säker på att du kommer att bli riktigt nöjd och belåten. Vi kommerupp med lösningar på vilket problem du än har, eller så ser vi bara till att dina tänder fortsätter varasnygga och rena.

Läs mer

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?


image1
image2
image3
image4
mage5
image6
image7
image8

Kvalitetssäkringar & samarbetspartners

August 21, 2016

Lösningen är tandläkare Göteborg

Någon kanske ställer frågan- lösningen på vad då? Det är ju inte lösningen på meningen med livet, men ligger ändå ganska nära till hands. Helt klart […]
August 21, 2016

Tandläkare Göteborg som förändrar livet

Många drar sig för att gå till tandläkaren. Antingen har de haft dåliga erfarenheter tidigare eller så känns det helt enkelt inte alls roligt att lägga […]
August 21, 2016

Tips för att välja tandläkare Göteborg

Alla har behov av att gå till tandläkaren då och då. Det rekommenderas att man bokar in en tid för kontroll minst en gång om året, […]
August 21, 2016

Den bästa tandläkare Göteborg

Många är rädda för att gå till tandläkaren och ibland med god anledning. Har man haft otur och hamnat hos en tandläkare som inte har så […]